Langverzuim onder de loep

23-02-2015 | door: Paul Bartels

Uw toekomstig langverzuimers staan al gereed: wie zijn het en wat kun je er aan doen?

Even wat cijfers op een rij:

  • In de leeftijdscategorie van 25 tot 65 jaar heeft van de Nederlandsche bevolking bijna 40 procent één of meerdere chronische aandoeningen (Nivel 2013).
  • Hoe lager de vooropleiding, hoe hoger dit percentage: tot wel 60-70 procent (bron POLS) Met het stijgen van de leeftijd loopt het percentage op tot dertig procent die direct beperkt wordt in het fuctioneren op het werk (cbs/tno 2013)
  • Het ziekteverzuim van werknemers zonder langdurige aandoening stijgt nauwelijks als gevolg van ouder worden (circa drie procent);
  • Werknemers met een langdurige aandoening stijgen echter tot negen procent (cbs/tno)

Uw toekomstige lang verzuimers zijn degene die door de jaren heen het steeds moeilijker krijgen om om te gaan met hun beperkingen. Sommigen weten al dat ze een aandoening hebben, anderen zijn zich er nog niet van bewust.

Waarom leidt dit bij de één tot verzuim, en bij de ander niet?

Er is een groot verschil hoe mensen met tegenslagen omgaan. In eerste instantie is de hoop gericht op een medische oplossing. Als deze echter niet (volledig) voorhanden blijkt te zijn, is het noodzakelijk zo snel mogelijk een effectieve copingstrategie te ontwikkelen. Ondersteuning is vaak nodig: er is behoefte aan probleemoplossende vaardigheidstechnieken, weer doelen stellen en in actie komen, om leren gaan met tegenslagen etcetera. De mate waarin een medewerker zich dit eigen kan maken bepaald de kwaliteit van leven en de hoogte van het verzuim.

eHealth helpt

In de zomer van 2014 heeft het UWV opdracht gegeven UWV om te onderzoeken op welke wijze de al aantoonbare voordelen van eHealth in de reguliere zorg gebruikt kunnen worden in een werkgerelateerde setting. Mecademy werkt hier aan mee. Zie ook

http://uwvmagazine.uwv.nl/#vervolgartikelen-chronisch-zieken-en-online-zelfmanagement

Ons online programma combineert de jarenlange ervaring met online-zelfmanagement van onze zusterorganisatie uit Engeland met de specifieke arbeidsgerelateerde eisen die in Nederland van belang zijn. Door met gevalideerde vragenlijsten te werken is het zelfs mogelijk preventief aan de slag te gaan. Hoe eerder de potentieel kwetsbare groepen kennismaken met deze coping-strategieën, hoe kleiner de kans dat ze op termijn langdurig uitvallen. De tools zijn er nu voor beschikbaar!