Het Programma

Tijdens de online-intake worden met de deelnemers de doelstelling en verwachtingen besproken. Vervolgens neemt de medewerker gedurende zeven weken elke week een module door. Het doornemen van de oefeningen duurt 2 tot 3 uur per week en de medewerker bepaalt zelf wanneer hij/zij dit doet.

Zorgen voor kwaliteit van leven door zelfregie

Deze interactieve modules behandelen coping-strategieën, probleemoplossende vaardigheidstechnieken, SMART-doelen stellen inclusief actieplanning, ontspanningsoefeningen en actieve besluitvorming. Elke week stelt de medewerker een actieplan op. Ook kan hij/zij interactief deelnemen aan het forum en zorgt de begeleiding voor ondersteuning en actieve participatie.
Download onze flyer.

Rol van jou als werkgever

Voorafgaand aan de training wordt met de verantwoordelijke leidinggevende de werksituatie en verwachtingen t.a.v. de training telefonisch besproken. Gedurende het programma gaat de medewerker in gesprek met zijn/haar leidinggevende om de opgedane inzichten en aanpak te bespreken. Zodra een medewerker het programma heeft afgerond wordt de leidinggevende geïnformeerd. De medewerker ontvangt dan ook een evaluatie- en adviesrapportage.

Meer weten?

  • Uw medewerker krijgt na aanmelding een link om in te loggen. Wil je kijken hoe de website voor werknemers eruit ziet? Hier zijn ook quotes opgenomen van deelnemers die eerder het programma hebben doorlopen. Klik hier.
  • Zien hoe eenvoudig het programma werkt?  

  • Mocht je zelf een kijkje willen nemen dan kun je via de contactpagina een tijdelijke inlogcode vragen.