Jouw bezoek aan onze website is volledig anoniem

Privacy en cookies

Mecademy probeert zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de informatie die wij verstrekken en de informatie die wij aangeleverd krijgen. Wij hechten eraan je te informeren over jouw privacy en het gebruik van deze website.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.mecademy.nu van Mecademy BV, Villa Dotterbloem 1, 5146 AA Waalwijk.

Ons privacybeleid
Mecademy verwerkt persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig en vertrouwelijk gebeurt. Mecademy is verwerkingsverantwoordelijke en heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die via het e-mailadres info@mecademy.nu benaderd kan worden.
Mecademy verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die samen met de uitvoeringswet het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland (en Europa) vormt. De AVG is een uitbreiding van de Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en zorgt onder andere voor versterking  van de privacyrechten van individuen, met daarbij meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Ook voor 2018 was je privacy bij Mecademy al goed geregeld en wij hebben ons eerdere privacyregelement aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696

De verwerking van jouw persoonsgegevens
De gegevensverwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens valt binnen de statutaire doelstelling van Mecademy, te weten: het verlenen van service om de integratie van mensen met arbeidsbeperkende gezondheidsklachten te bevorderen en realiseren.
Wij vragen persoonlijke gegevens van je wanneer je ons benadert via ons contactformulier, of ons feedbackformulier. De volgende persoonsgegevens kunnen hierbij van je worden gevraagd: 

  • naam, adres en woonplaats
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • geslacht
  • adres
  • bedrijfsnaam


Mecademy gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale communicatie met jou en voor de service aan jou geleverd. Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt tenzij dit in nader overleg met jou geschiedt. Het gaat dan steeds om het voor jou - en op jouw uitdrukkelijke verzoek - inschakelen van andere partijen ten behoeve van jouw servicevraag. Deze communicatie vindt in die gevallen niet plaats via deze website.
In de AVG wordt dit gegevensgebruik geclassificeerd als 'gerechtvaardigd belang'.
De door jou verstrekte gegevens worden bewaard zolang dit nodig is ten behoeve van het gerechtvaardigd belang.
De verstrekte gegevens worden op geen enkele wijze doorgegeven aan een land buiten de EU.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
Je hebt de mogelijkheid om te vragen welke gegevens Mecademy van je verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren, of deze te laten verwijderen. Een overzicht van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot wijziging van persoonsgegevens kun je aanvragen bij Mecademy , t.a.v. Functionaris Gegevensverwerking door te mailen naar info@mecademy.nu. Om je verzoek in behandeling te nemen en ter verificatie zullen wij contact met jou opnemen. Je ontvangt een opgave van jouw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na het doen van jouw schriftelijk verzoek.
Bij een melding van onjuiste gegevens zal Mecademy de gegevens indien nodig aanpassen, afschermen of verwijderen, als deze voor een onjuist doel worden verwerkt. Mecademy kan weigeren aan jouw verzoek te voldoen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met zwaarder wegende belangen van anderen dan het jouwe, of indien de mededeling gegevens bevat die een derde betreffen.

Geautomatiseerde besluitvorming/profilering
Mecademy neemt op geen enkele wijze op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mecademy) tussen zit. Er bestaan geen koppelingen tussen de opslag van jouw gegevens en enig ander systeem. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde onderzoeken of profilering om, bijvoorbeeld door middel van evaluaties extra kennis over jou op te doen.

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, of waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is Mecademy, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt.

Beveiliging
Mecademy heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden. Mecademy heeft verwerkingsovereenkomsten gesloten met eventuele betrokken  leveranciers waarbij dezelfde beveiligingsmaatregelen gewaarborgd zij

Klachten
Voor klachten ten aanzien van ons privacybeleid kun je je natuurlijk wenden tot de Functionaris Gegevensverwerking door te mailen naar info@mecademy.nu of je kunt je grieven melden bij De Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Kleine tekstbestandjes worden op jouw computer, tablet of mobiele telefoon achtergelaten om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen of om het websitebezoek te monitoren. Ze onthouden bijvoorbeeld jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren. De informatie uit cookies verstrekken we nooit aan derden.

Onze website heeft cookies voor voor het anoniem meten en analyse van websitebezoek via Google Analytics

Het gaat om de volgende cookies:

 

Naam Van Bewaartermijn Doel
_dc_gtm_UA-61500764-1 Google Analyics 6 maanden Analyse websitebezoek
_gid Google Analyics 6 maanden Analyse websitebezoek
_ga Google Analyics 2 jaar Analyse frequentie websitegebruik

 
De verkregen informatie wordt geanonimiseerd overgebracht naar Google Analytics en door Google Analytics opgeslagen op servers. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over het bezoek aan onze website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan de verkregen statistische informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Geen verplichting voor het vragen van toestemming
De cookies die geplaatst worden via de website van Mecademy bevatten geen persoonsgegevens en met de cookies kunnen wij je niet persoonlijk identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om jou op websites van anderen te identificeren. Op grond van de anonimiteitsbasis van de gegevensverzameling is er voor het gebruik van de website van Mecademy - conform de richtlijnen van de AVG - geen toestemming van je nodig om cookies op jouw systeem te plaatsen. Wel zijn wij verplicht je hierover te informeren, hetgeen wij bij deze doen.

Cookies uitzetten
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wil je geen cookies op jouw computer, tablet of je mobiele telefoon? In de instellingen van jouw browser kun je dan de cookies uitzetten. Als je de cookies uitzet, kan onze website voor jou wellicht in de toekomst minder goed functioneren.

Opt-out voor Google Analytics
Als je het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.